A  A  A

 

 

 Moldflow

 

 

 

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยในการจำลองและวิเคราะห์การไหลของพลาสติก ดังนั้นโครงงานวิศวกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเครื่องมือที่ใช้จำลองและวิเคราะห์การไหลในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก โดยการใช้โปรแกรมโมลโฟว์
(Moldflow) ศึกษาการใช้โปรแกรมจากตัวอย่างสาธิตของโปรแกรมโมลโฟว์ และนำชิ้นงานรูปดัมเบลจากปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ มาทดสอบและวิเคราะห์ผลที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานรูปดัมเบล

 

 Basic injection molding, troubleshooting and design for CAE

 


 • เรียนรู้หลักการฉีดพลาสติกเบื้องต้น
 • เรียนรู้การแก้ไขปัญหางานฉีดเบื้องต้น
 • Parameter ที่เกียวข้องเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์การไหล
 • หลักการเบื้องต้นสำหรับการออกแบบชิ้นงาน แม่พิมพ์ และทางวิ่ง ให้เหมาะสมกับงานฉีด
 • หลักสูตรนี้ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานในรูปแบบกระชับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรม CAE
 • เหมาะสำหรับ วิศวกร ช่างเทคนิค นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

 


 


เนื้อหาการเรียน


วันที่ 1

 • ุ ส่วนประกอบและโครงสร้างของเครื่องฉีดพลาสติก
 • ุ รู้จักกับพอลิเมอร์ และพฤติกรรมของพอลิเมอร์
 • ุ หลักการฉีดพลาสติกเบื้องต้น
 • ุ Parameter ที่เกี่ยวข้องกับ CAE
 • ุ รู้จักกับปัญหางานฉีดที่พบบ่อย
 • ุ วิเคราะห์สาเหตุการเกิดของปัญหาและแนวทางการแก้ไขเฉพาะปัญหาที่สามารถใช้ CAE มาเป็นเครื่องมือช่วยแก้ไขได้

วันที่ 2

 • ุ หลักการออกแบบชิ้นงานเบื้องต้นสำหรับงานฉีด
 • ุ หลักการออกแบบแม่พิมพ์เบื้องต้นสำหรับงานฉีด
 • ุ การประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านี้กับ CAE
 • ุ แบบทดสอบ

 

 

Moldflow


 • โปรแกรมวิเคราะห์การไหลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการพลาสติก จากค่าย Autodesk
 • สำหรับจำลองการไหลของพลาสติกภายในแม่พิมพ์   ,คาดการณ์ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก
 • ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ Feature ของโปรแกรมผ่านการทำ Workshop
 • เรียนรู้วิธีการอ่านและวิเคราะห์ผล ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้อย่างเต็มที่
 • เหมาะสำหรับ วิศวกร ช่างเทคนิค นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

หมายเหตุ 1.ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการฉีดและการแก้ไขปัญหางานฉีด

              2. การสอนปัญหาพิเศษที่ผู้เรียนเตรียมมาอาจต้องใช้เวลาในการเรียนการสอนเพิ่ม ทั้งนี้ผู้เรียนควรเตรียมข้อมูลและแจ้งผู้สอนเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนวันเรียน

 


 

 

เนื้อหาการเรียน


วันที่ 1

 • ุ แนะนำโปรแกรมการแก้ไข mesh :Stitch free edges ,Fill hole ,Degenerate elements , Fix overlap ,Node mesh tool ,Edge mesh tools  
  • ความสามารถ และข้อจำกัดของโปรแกรม
  • การใช้ CAD Doctor เตรียมชิ้นงาน
  • รู้จัก Interface ต่างๆของโปรแกรม moldflow : Toolbar , Mouse control ,View point
  • ุ Layer and  Model
   • เทคนิคการแบ่ง Layer , layer properties ,Assign layer ,New layer ,Clean up layer
   • ชนิดของงานกับรูปแบบของ Model ที่เหมาะสม : Duel domain ,3D model, Mid plane model
   • การ Move ,Translation ,Rotation เพื่อจัดวาง part ในตำแหน่งที่เหมาะสม
   • ุ Meshing
    • ประเภทของ mesh
    • เทคนิคการ mesh , Edge length ,Mesh control
    • คุณภาพ mesh ที่ให้ผลการวิเคราะห์แม่นยำ วิธีตรวจสอบคุณภาพ : Mesh Statistics ,Orientation ,Aspect ratio ,Match percent
 • Workshop การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของ Mesh [หากผู้เรียนมีปัญหาพิเศษควรนำมาฝึกหัดขั้นตอนนี้ด้วยเพื่อลดเวลาในการวิเคราะห์]
 • ุ การออกแบบ Gate , Runner และ Sprue
  • วิเคราะห์ตำแหน่ง gate แบบรวดเร็ว
  • ประเภทของ gate และ runner  : Side gate ,Pin gate , Shape of gate and runner , การกำหนดขนาด
  • วิธีการสร้าง Beam element ,Create line ,input parameter and properties
  • วิธีการออกแบบเพื่อทำ  balance runner

วันที่ 2

 • ุ วิธีการกำหนดค่าตัวแปรในการวิเคราะห์
  • อธิบายความหมายของตัวแปรแต่ละตัว  Mold surface temperature ,Melt temperature ,Mold open time ,Cooling time , Filling control ,V/P switch over ,pack and cooling control ,fiber analysis ,Advance option
  • การกำหนดค่าตัวแปร
  • ุ วิเคราะห์ process fill+pack
   • Workshop
   • อ่านผล  และแก้ไขปัญหา Fill time ,Clamping force ,Pressure ,Air trap ,Volumetric shrinkage  ,Sink mark
   • ุ Cool+Fill+ Pack+ Warp Process
    • Modeling cooling component  ,Create channel ,Cooling properties
    • Cooling optimization
    • Setting parameter of cooling
    • Workshop
    • ุ การบิดตัวของชิ้นงาน
     • ความหมายของการบิดตัว
     • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบิดตัว
     • การออกแบบ วัสดุ และตัวแปรในการขึ้นรูปงานฉีดที่ส่งผลต่อการบิดตัว
     • วิธีการวิเคราะห์การบิดตัว : Deflection in all ,X ,Y,Z axis
     • อิทธิพลของ Glass fiber orientation ต่อการบิดตัว
     • ุ วิธีการอ่านผลและการแก้ไขปัญหา   Percentage frozen layer ,Temperature mold , Temperature part ,Circuit cooling etc.

 

 • ปัญหาพิเศษของผู้เรียน

 

 

เรียน autocad เรียน AutoCAD เรียนเขียนแบบ สอน autocad การเขียน cad เรียน cad เรียนเขียนแบบเบื้องต้น เรียน AutoCAD เรียน autocad เรียนcad เรียนAutoCAD โทร0810164422 เรียนcad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียน AutoCAD มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ เรียนcadโทร0810164422 เรียน AutoCAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้ว 6 ศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ บางใหญ่ บางนา รามอินทรา รังสิต ลาดพร้าว และ ศาลายา เรียนเขียนแบบ สอนเขียนแบบ รับสอนเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบโยธา เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบทั่วไป สอนเขียนแบบ สอนดูแบบ เรียนเขียนแบบฟรี เรียนAutocadฟรี เรียนAutoCADออนไลน์ เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ  เรียนautocadบางใหญ่ เรียนautocadบางนา เรียนautocadรามอินทรา เรียนautocadรังสิต เรียนautocadลาดพร้าว เรียนautocadศาลายา เรียนautocadโทร0810164422 เรียนautocadกระบี่ เรียนautocadขอนแก่น เรียนautocadเชียงราย เรียนautocadเชียงใหม่ เรียนautocadตรัง เรียนautocadนครพนม เรียนautocadนครศรีธรรมราช เรียนautocadนราธิวาส  เรียนautocadน่าน เรียนautocadบุรีรัมย์ เรียนautocadพัทยา เรียนautocadพิษณุโลก  เรียนautocadภูเก็ต  เรียนautocadร้อยเอ็ด  เรียนautocadเลย  เรียนautocadสกลนคร เรียนautocadสมุย  เรียนautocadสุราษฎร์ธานี เรียนautocadหาดใหญ่  เรียนautocadอุดรธานี  เรียนautocadอุบลราชธานี  เรียนautocadระนอง เรียน autocadลำปาง เรียน autocad เรียนAutoCAD ชลบุรี เรียน AutoCAD พัทยา เรียน AutoCAD บ่อวิน เรียน autocadโทร0810164422 เรียน autocad ที่ไหนดี เรียน autocad ถูกๆ เรียนAutoCADที่บ้าน เรียน AutoCAD เขียนแบบ เรียน AutoCAD ที่ไหนดีครับ เรียน Autocad pantip เรียนAutoCAD ราคาไม่แพง www.autocadscale.com