A  A  AUG NX


หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้อบรมที่เริ่มต้นหรือไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Unigraphics มาก่อน โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานที่ถูกต้องในการใช้งาน Unigraphics ในส่วนของกลุ่มคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งาน และกลุ่มคำสั่งที่ใช้ในการสร้างและ แก้ไข Solid model, การใช้งานเบื้องต้นในส่วนของ assembly และ drafting ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นการใช้งาน และการต่อยอดในการทำความเข้าใจ คำสั่ง และหลักสูตรในระดับสูงขึ้นไป รวมไปถึง สามารถนคำสั่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 

                                                                                 

ระยะเวลาการอบรม :      

ระยะเวลา 3 วัน ( 18 ชม. ) +สามารถเพิ่มชั่วโมงเรียน และวันเรียนได้ ตามความต้องการ 

ราคาหลักสูตร : ราคาหลักสูตร ตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์
วัตถุประสงค์ : การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น-จนสามารถเขียนแบบได้จริง เพื่อนำไปประกอบอาชีพของผู้เรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อบุคคลทั่วไป สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุ และ วุฒิการศึกษา
            

 


 

รายละเอียดการอบรม :

วันที่ 1

 • Fundamental ปูพื้นฐานเข้าใจภาพรวมโปรแกรม และคำสั่งพื้นฐาน
 • NX Interface แนะนำเครื่องมือ :  Command finder ,Standard and full screen display ,Mouse and keyboard  control ,Dialog box ,Resource bar ,Radial toolbars ,
 • การจัดการไฟล์  :สร้าง part ใหม่ ,Import ,Export ,Part clean up ,Save and close files.
 • มุมมองต่างๆ Zooming , Rotating ,Panning ,Graphics .
 • Select object การใช้ filter , Select and deselect
 • Coordinate system : Point ,Vector, Plane ,CSYS ,WCS
 • เครื่องมือวัด Distance ,Angle ,Length ,Face ,Bodies
 • Layer and group ,Copy ,delete
 • Solid modeling ขึ้นรูป 3D model
 • Datum and point
 • ชุดคำสั่ง sketch สร้าง และแก้ไขsketch ,กำหนด dimension และ constrain,สร้าง และแก้ไข Curve ,Trim ,divide , fillet ,chamfer ,smooth curve

วันที่ 2

 • Design feature : Extrude ,revolve ,block ,cylinder ,Cone ,Sphere
 • ชุดคำสั่งเจาะรู Hole ,Boss ,pocket ,Pad ,Emboss ,Offset emboss ,Slot ,Groove ,Dart ,Thread.
 • ชุดคำสั่ง Combine body : Unite ,Subtract ,Intersect ,Sew
 • ชุดคำสั่ง Trim body , Untrim ,Split body
 • Solid modeling ขึ้นรูป 3D model [continue]
 • การคัดลอกและทำpattern : linear ,Polygon ,Along ,Circular ,Spiral , Mirror ,Extract
 • Detail feature: Edge blend, Face blend, fillet, Bridge, Chamfer, Draft.
 • Surface
วันที่ 3
 • สร้าง surface : Swept , Sweep along guide , Four point surface ,Bounded plane
 • สร้าง shell , Offset surface
 • แก้ไข surface : Enlarge ,Refit
 • Synchronous modeling การแก้ไขดีไซน์และปรับขนาดจากโมเดลที่ไม่ได้สร้างเอง
 • Move face , Resize blend
 • Assembly
 • การเพิ่มชิ้นส่วน
 • กำหนด Constrain : Touch align , Center ,Concentric ,Distance ,Fix ,Parallel ,Perpendicular , Bond ,Fit ,Angle
 • แนะนำ Model ที่เหมาะสมในการนำไปใช้คำนวณต่อใน CAE

 

 

 

เรียนcad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียนCad มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ เรียนcadโทร0810164422 เรียน CAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้ว 6 ศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ บางใหญ่ บางนา รามอินทรา รังสิต ลาดพร้าว และ ศาลายา เรียนเขียนแบบ สอนเขียนแบบ รับสอนเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบโยธา เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบทั่วไป สอนเขียนแบบ สอนดูแบบ เรียนเขียนแบบฟรี เรียนAutocadฟรี เรียนAutoCADออนไลน์ เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ  เรียนcadบางใหญ่ เรียนcadบางนา เรียนcadรามอินทรา เรียนcadรังสิต เรียนcadลาดพร้าว เรียนcadศาลายา เรียนcadโทร0810164422 เรียนcadกระบี่ เรียนcadขอนแก่น เรียนcadเชียงราย เรียนcadเชียงใหม่ เรียนcadตรัง เรียนcadนครพนม เรียนcadนครศรีธรรมราช เรียนcadนราธิวาส  เรียนcadน่านเรียนcadบุรีรัมย์ เรียนcadพัทยา เรียนcadพิษณุโลก  เรียนcadภูเก็ต  เรียนcadร้อยเอ็ด  เรียนcadเลย  เรียนcadสกลนคร เรียนcadสมุย  เรียนcadสุราษฎร์ธานี เรียนcadหาดใหญ่  เรียนcadอุดรธานี  เรียนcadอุบลราชธานี  เรียนcadระนอง เรียนcadลำปาง เรียนcad เรียนcadโทร0810164422 www.autocadscale.com