A  A  A

 


 

  Full time / Part time


Drawing Program
 

รับอาจาร์ยผู้สอนโปรแกรมเขียนแบบทุกประเภท

 

คุณสมบัติ
-มีประสบการณ์ ในการใช้งานจริงในโปรแกรมที่สอน หรือประสบการณ์ในการทำงาน ผลงานของผู้สมัคร
-มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 

วิธีการสมัคร ( ต้องส่งมาให้ครบทั้ง 4 รายการ )
1. ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและประสบการณ์ ที่ autocadscale@hotmail.com
2. ระบุโปรแกรมที่สอนได้ ................
3. ระบุวันที่สอนได้ ...............
4. ผลงานตัวอย่าง.............

 www.autocadscale.com

***รับพิจารณาทาง อีเมล์เท่านั้น***
เมื่อผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ศูนย์ฝึกอบรม จะติดต่อท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
สนใจสมัครงาน ส่งรายละเอียดได้ที่ autocadscale@hotmail.com