A  A  A


AutoCAD For Office  

 
มีสอบถามมาทางเรามากมายว่าอยากจะใช้ AutoCAD เป็น  แต่ ไม่เน้นเขียนงาน แต่ต้องการทำงานเกี่ยวกับไฟล์ DWG ให้ได้ ไว้ Plot งาน โดยส่วนตัวแล้ว ปกติไม่ได้เขียนงานเอง ก็แค่อยากจะใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมนี้เป็นบางส่วนแค่นั้น ไม่ต้องรู้ซึ้งมากมาย เปิดงานได้ เข้าใจไฟล์ คำสั่งงาน ๆ ตั้งค่าทั่ว ๆ ไป Plot งานออกมาได้ แก้ไขเพียงเล็กน้อย รับส่ง E-Mail  ได้ รู้เรื่องแบบโดยรวม โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำงานใน Office ที่มีเจ้าหน้าที่จำกัด วิศวกร ไม่อยู่บ้าง คนเขียนแบบไม่มาบ้าง คนเขียนลาออก ขาดแคลนบุคลากร ปัญหาพวกนี้จะหมดไป มาเรียน AutoCAD แบบเบา ๆ ใช้งานกับมันได้ ชิลล์ ๆ ด้วยหลักสูตร  AutoCAD For Office  ที่นี่ อะไร ๆ ก็ ง่าย สำหรับ Autocadscale
บทความ : ศราวุธ ดวงลี
 

ระยะเวลาในการอบรม :   4 ชม. / หลักสูตร แบบทั่วไป
ราคาหลักสูตร :    หลักสูตรแบบส่วนตัว 4,000 บาท นอกสถานที่ +1,000 บาท
ระดับเริ่มต้นของหลักสูตร :   หลักสูตรนี้ใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น จนใช้งานได้จริงเนื้อหาของหลักสูตร 
 

 • AutoCAD คือ อะไร
 • บรรยายเกี่ยวกับแบบที่ใช้งาน
 • AutoCAD ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
 • การเปิด file งาน Autocad
 • เข้าใจเรื่อง หน่วย Unit
 • ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน แปลน หรืออื่น ๆ
 • เข้าใจพื้นที่ของแบบ Model
 • ปรับแต่งหน้าต่างการทำงาน ขึ้นพื้นฐาน
 • ปรับ Osnap
 • การนำไฟล์งาน Autocad ไปใช้ใน Autocad รุ่น อื่นๆ หรือโปรแกรมอื่น
 • คำสั่งในการสร้างวัตถุ เช่น การสร้างเส้น การสร้างรูปร่างต่างๆ Draw
 • คำสั่งในการแก้ใขวัตถุ เช่น การย้ายตำแหน่ง Modify
 • ปรับแต่ง แก้ไข สร้าง layers ทำงานเกี่ยวกับ Layer
 • ปรับแต่ง แก้ไข สร้าง Text Style
 • ปรับแต่ง แก้ไข สร้าง Dimension
 • การนำวัตถุสำเร็จรูปในโปรแกรมมาใช้งาน ( Block & Design Center )
 • สร้าง Template
 • WBLOCK
 • INSERT
 • PLOT แบบที่หน้า Model
 • PLOT แบบที่หน้า Layout
 • Menu Viewports
 • Plot Style Edit
 • Plot แบบ On Scale
 • การแปลงไฟล์ AutoCAD เป็น pdf , Jpeg
 

 

 

 

เรียนcad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียนCad มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ เรียนcadโทร0810164422 เรียน CAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้ว 6 ศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ บางใหญ่ บางนา รามอินทรา รังสิต ลาดพร้าว และ ศาลายา เรียนเขียนแบบ สอนเขียนแบบ รับสอนเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบโยธา เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบทั่วไป สอนเขียนแบบ สอนดูแบบ เรียนเขียนแบบฟรี เรียนAutocadฟรี เรียนAutoCADออนไลน์ เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ  เรียนcadบางใหญ่ เรียนcadบางนา เรียนcadรามอินทรา เรียนcadรังสิต เรียนcadลาดพร้าว เรียนcadศาลายา เรียนcadโทร0810164422 เรียนcadกระบี่ เรียนcadขอนแก่น เรียนcadเชียงราย เรียนcadเชียงใหม่ เรียนcadตรัง เรียนcadนครพนม เรียนcadนครศรีธรรมราช เรียนcadนราธิวาส  เรียนcadน่านเรียนcadบุรีรัมย์ เรียนcadพัทยา เรียนcadพิษณุโลก  เรียนcadภูเก็ต  เรียนcadร้อยเอ็ด  เรียนcadเลย  เรียนcadสกลนคร เรียนcadสมุย  เรียนcadสุราษฎร์ธานี เรียนcadหาดใหญ่  เรียนcadอุดรธานี  เรียนcadอุบลราชธานี  เรียนcadระนอง เรียนcadลำปาง เรียนcad เรียนcadโทร0810164422 www.autocadscale.com