A  A  A

 
เขียนแบบด้วย Autocad MAP 3D ร่วมกับ GPS Device & google Earth 


ระยะเวลาอบรม 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง 


วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้เขียนแบบโครงข่ายของบริษัท ฯ ให้ก้าวหน้า 
2 เพื่อจัดทำสร้างแบบโครงข่ายที่ใช้จริงในงานบริษัท ฯ ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม บุคคลทั่วไป,ช่างเทคนิค,วิศวกร ที่ผ่านหลักสูตร Basic in Autocad 
วิธีการอบรม บรรยาย และฝึกปฎิบัติ 


อบรมโดยวิทยากรเฉพาะทางโดยตรง


ระยะเวลาในการอบรม :   18 ชม. / หลักสูตร แบบงานทั่วไป 
(ฟรีนอกสถานที่) 24 ชม. / หลักสูตร แบบเฉพาะทาง 
  30 ชม. / หลักสูตร แบบเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น 
ราคาหลักสูตร :    หลักสูตรแบบเรียนกลุ่ม ลดราคาพิเศษ
  หลักสูตรแบบส่วนตัว 35,000 บาท
ระดับเริ่มต้นของหลักสูตร :   หลักสูตรนี้ใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น จนใช้งานได้จริง

 

 

********************************************************

 

เนื้อหาการสอน

วันที่ 1

 • -แนะนำโครงข่ายโทรคมนาคมในส่วนของข่ายสายตอนนอก (Outside Plant) แบ่งเป็น
 • โครงข่ายทองแดง (Copper)
 • โครงข่ายใยแก้วนำแสง(Fiber Optic)
 • -การแบ่งเลเยอร์
 • กำหนดสัญลักษณ์ที่จำเป็น
 • สัญลักษณ์ทางอุปกรณ์
 • สัญลักษณ์ภูมิศาสตร์
 • -กำหนดรูปแบบการเขียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน(อ้างอิงมาตรฐานขององค์การโทรศัพท์)
 • โครงข่ายทองแดง (Copper)
 • โครงข่ายใยแก้วนาแสง(Fiber Optic)
 • -รู้จัก Google Earth
 • ระบบพิกัดของภูมิศาสตร์
 • การใช้งาน Google Earth
 • Line Draw&Edit
 • Floder&Symbole
 • Text Data
 • Save & Sent by Email
 • ---------------------------------------------------------------------------

วันที่2

 • -การสำรวจภูมิศาสตร์โดยใช้ Google Earth ร่วมกับ Autocad ในการทำDetail Plan
 • Google earth Search Position
 • Google earth View & Drawing Edit
 • Intro Acad Drawing Detail Plan
 • -GPS.Logger & GPS.Nevigator
 • Holux Brand วิธีใช้งานและ Import File เข้า Google earth
 • Garmin Brand วิธีใช้งานและ Import File เข้า Google earth
 • -Importภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google earth เข้าสู่โปรแกรม Autocad Map 2010 เพื่อDraft Plan
 • แนะนำเรื่องโซน UTMและเส้นระนาบ Datum
 • การใช้ Add On พิเศษที่มีมาให้กับAutocad Map 2010
 • Import ภาพถ่ายภูมิศาสตร์เข้าAutocad Map 2010
 • แบบอิงพิกัด
 • แบบไม่อิงพิกัด ใช้ร่วมกับโปรแกรมจับภาพ Snagit
 • --------------------------------------------------------------------------

วันที่3

 • -Autocad Drawing Mapping การเขียนแบบแผนที่ภูมิศาสตร์จากภาพถ่าย ดาวเทียม
 • Draw
 • Edit
 • Scale
 • การExport Object DWG to Google Earth
 • Export
 • View
 • --------------------------------------------------------------------------

เรียน autocad เรียน AutoCAD เรียนเขียนแบบ สอน autocad การเขียน cad เรียน cad เรียนเขียนแบบเบื้องต้น เรียน AutoCAD เรียน autocad เรียนcad เรียนAutoCAD โทร0810164422 เรียนcad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียน AutoCAD มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ เรียนcadโทร0810164422 เรียน AutoCAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้ว 6 ศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ บางใหญ่ บางนา รามอินทรา รังสิต ลาดพร้าว และ ศาลายา เรียนเขียนแบบ สอนเขียนแบบ รับสอนเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบโยธา เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบทั่วไป สอนเขียนแบบ สอนดูแบบ เรียนเขียนแบบฟรี เรียนAutocadฟรี เรียนAutoCADออนไลน์ เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ  เรียนautocadบางใหญ่ เรียนautocadบางนา เรียนautocadรามอินทรา เรียนautocadรังสิต เรียนautocadลาดพร้าว เรียนautocadศาลายา เรียนautocadโทร0810164422 เรียนautocadกระบี่ เรียนautocadขอนแก่น เรียนautocadเชียงราย เรียนautocadเชียงใหม่ เรียนautocadตรัง เรียนautocadนครพนม เรียนautocadนครศรีธรรมราช เรียนautocadนราธิวาส  เรียนautocadน่าน เรียนautocadบุรีรัมย์ เรียนautocadพัทยา เรียนautocadพิษณุโลก  เรียนautocadภูเก็ต  เรียนautocadร้อยเอ็ด  เรียนautocadเลย  เรียนautocadสกลนคร เรียนautocadสมุย  เรียนautocadสุราษฎร์ธานี เรียนautocadหาดใหญ่  เรียนautocadอุดรธานี  เรียนautocadอุบลราชธานี  เรียนautocadระนอง เรียน autocadลำปาง เรียน autocad เรียนAutoCAD ชลบุรี เรียน AutoCAD พัทยา เรียน AutoCAD บ่อวิน เรียน autocadโทร0810164422 เรียน autocad ที่ไหนดี เรียน autocad ถูกๆ เรียนAutoCADที่บ้าน เรียน AutoCAD เขียนแบบ เรียน AutoCAD ที่ไหนดีครับ เรียน Autocad pantip เรียนAutoCAD ราคาไม่แพง www.autocadscale.com