A  A  A

 

 

ภาคผนวก


หลักสูตร "AutoCAD 2DLT ภาคผนวก" หลักสูตรนี้จะเพิ่มเทคนิคและความสามารถในการใช้งานคำสั่งจากระดับเบื้องต้น เป็นอีกระดับขั้นหนึ่งขึ้นไป มีความซับซ้อนและหลักการที่มีระดับขั้นตอนที่แตกต่างจากเดิมไปอย่างชิ้นเชิงและมีเนื้อหาสำคัญอีกหนึ่งเนื้อหา นั้นก็การใช้งาน External reference ซึ่งมักจะเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่เคยรู้วิธีสร้างไฟล์แบบนี้เลย ผมจึงได้หยิบยกเนื้อหา External reference เข้ามาอยู่ในภาคผนวกนี้ด้วยเช่นกัน เผื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2DLT เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ อย่างราบรื่น ทางกระผมคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
                                                                                                                       


ระยะเวลาในการอบรม :   6 ชม. / หลักสูตร แบบงานทั่วไป เขียนได้ทุกสาขา เขียนแบบวิศวกรรม เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
  เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบผลิตภัณฑ์
ราคาหลักสูตร :    หลักสูตรแบบเรียนกลุ่ม 4,500 บาท 
  หลักสูตรแบบส่วนตัว 8,900 บาท ฟรีนอกสถานที่
ระดับเริ่มต้นของหลักสูตร :   หลักสูตรนี้จะเป็นภาคต่อจากบทเรียนที่แล้ว เพื่อใช้งานในระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้น


 


 

 


 
 รายละเอียดการอบรม :

 • สร้างตาราง Table Style ด้วยตัวเอง
  • Start From
  • ทดลองใช้สูตร Sum
 • Data link Manager
  • สร้างตารางจาก Excel ด้วย Data link
  • Update Data table Data links
  • Write Data link to External source
 • การแนบไฟล์ หลายๆ ไฟล์ เพื่อใช้งานได้ในไฟล์เดียว External References
  • Attach
  • Clip
  • Adjust
 • ปรับแต่งหัวลูกศรชี้บอก
 • Block Definition
  • Block Edit
  • สร้างเงื่อนไขของ Block ให้หลากหลายมากขึ้น ด้วย Block Authoring
  • Visibility
  • Layer
  • Parameter
   • Linear
   • Rotation
   • Flip
  • Actions
   • Stretch
   • Rotate
   • Flip
 • แก้ไขรายชื่อทุกอย่างใน AutoCAD
 • Attribute Definition
  • Enhanced Attribute Edit
 • Properties Transparency
  • List Properties
 • Select similar
 • Deselect All
 • Add Selected
 • Quick Selection
 • Measure
  • Distance
  • Radius
  • Angle
  • Area
 • Select destination object
 • Tool palettes
 • Send to back
 • ระบายผิวด้วย Hatch
  • Edit
  • Match Properties
  • Tolerance
  • Gradient
  • Transparency
 • Save มุมมองไว้ทำงานให้สะดวก Views
  • Named views
 • UCS Style
 • POINT
  • Point Style
 • POLYGON
 • RECTANG
 • LINE
 • LENGTHEN
 • POLYLINE
 • ELLIPSE
 • CIRCLE
 • SPLINE
  • Fit/CV
 • DONUT
 • WIPEOUT
 • REVERSE
 • SKETCH
  • Increment
  • Type
  • LINE
  • PLINE
  • SPLINE
  • XLINE
 • RAY
 • DIVIDE
 • MEASURE
 • MOVE
 • ROTATION
 • สร้างแบบ Sketch จากพื้นที่ที่ว่าง โดยไม่ต้องเขียนใหม่
 • สร้างพื้นที่ว่างของ 2 มิติ ให้มีพื้นผิวจริงแบบงาน 3 มิติ และยังสามารถนำไปขึ้นชิ้นงานในรูปแบบ 3 มิติต่อไปอีกด้วย
 • หลอมวัตถุที่มีพื้นผิวให้เป็นชิ้นเดียว
 • การตัดงานด้วยการใช้ชิ้นงานอีกชิ้น
 • ตัดหาพื้นที่ที่ทับซ้อน
 • ย้าย Layout  ไประหว่าง Layout กับ Model
 • โชว์ความหนาเส้นในขณะเขียน
 • AREA การหาพื้นที่
 • แก้ปัญหาเรื่องเส้นทับแบบฉับพลัน
 • Text  (Front Edit)
 • จัดการ Layer ที่ไม่ใช้แล้ว
 • เชื่อมต่อเส้นด้วยคำสั่ง BLEND
 • ย้ายวัตถุจากจุดสัมผัส
 • LAYER
  • Layer states
  • Isolated
  • UnIsolated
  • Match
  • Previous
  • Freeze
  • Off
 • Publish


 


หมายเหตุ  เนื้อหาการสอนจะสอดคล้องกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แบบฝึกหัดในการเรียนจะเจาะจงเป็นรายบุคคลตามสายวิชาชีพของผู้เรียนโดยตรง
 

              

 เรียน autocad เรียน AutoCAD เรียนเขียนแบบ สอน autocad การเขียน cad เรียน cad เรียนเขียนแบบเบื้องต้น เรียน AutoCAD เรียน autocad เรียนcad เรียนAutoCAD โทร0810164422 เรียนcad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียน AutoCAD มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ เรียนcadโทร0810164422 เรียน AutoCAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้ว 6 ศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ บางใหญ่ บางนา รามอินทรา รังสิต ลาดพร้าว และ ศาลายา เรียนเขียนแบบ สอนเขียนแบบ รับสอนเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบโยธา เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบทั่วไป สอนเขียนแบบ สอนดูแบบ เรียนเขียนแบบฟรี เรียนAutocadฟรี เรียนAutoCADออนไลน์ เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ  เรียนautocadบางใหญ่ เรียนautocadบางนา เรียนautocadรามอินทรา เรียนautocadรังสิต เรียนautocadลาดพร้าว เรียนautocadศาลายา เรียนautocadโทร0810164422 เรียนautocadกระบี่ เรียนautocadขอนแก่น เรียนautocadเชียงราย เรียนautocadเชียงใหม่ เรียนautocadตรัง เรียนautocadนครพนม เรียนautocadนครศรีธรรมราช เรียนautocadนราธิวาส  เรียนautocadน่าน เรียนautocadบุรีรัมย์ เรียนautocadพัทยา เรียนautocadพิษณุโลก  เรียนautocadภูเก็ต  เรียนautocadร้อยเอ็ด  เรียนautocadเลย  เรียนautocadสกลนคร เรียนautocadสมุย  เรียนautocadสุราษฎร์ธานี เรียนautocadหาดใหญ่  เรียนautocadอุดรธานี  เรียนautocadอุบลราชธานี  เรียนautocadระนอง เรียน autocadลำปาง เรียน autocad เรียนAutoCAD ชลบุรี เรียน AutoCAD พัทยา เรียน AutoCAD บ่อวิน เรียน autocadโทร0810164422 เรียน autocad ที่ไหนดี เรียน autocad ถูกๆ เรียนAutoCADที่บ้าน เรียน AutoCAD เขียนแบบ เรียน AutoCAD ที่ไหนดีครับ เรียน Autocad pantip เรียนAutoCAD ราคาไม่แพง www.autocadscale.com